Mesafeli Satış Sözleşmesi, Teslimat ve İade Şartları

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1- Taraflar

1.1. Satıcı :

Ünvanı : ULTRALAB ULTRASON TEKNOLOJİLERİ VE MEDİKAL SİSTEMLER İMALAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD.

Adresi : Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Blv. Gümüş Blok No:29/B24 ODTÜ Teknokent

Çankaya / Ankara

1.2. Alıcı :

www.ubeatcare.com Sitesi üzerinden hizmet satın alarak ödemesini sistem

üzerinde belirtilen ödeme yöntemlerinden herhangi birisiyle tamamlamış olanlar.

Madde 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.ubeatcare.com internet

sitesinden elektronik ortamda siparişini www. ubeatcare.com web sitesinden yaptığı

aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077

sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair

Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu

malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat

koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma”

hakkı ile ilgili bilgileri , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs.

konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına (www. ubeatcare.com ) sitesinde

uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda

teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve

beyan eder.

www. ubeatcare.com web sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve ALICI tarafından

verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri

Elektronik ortamda alınan Hizmet/Hizmetlerin cinsi ve türü, içeriği,süresi,verilme

biçimi, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri,

aşağıda belirtildiği gibidir.Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak

zorundadır.Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru

olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı

alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul

eder.

SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle

örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı

tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon,

e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya

ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle

dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi

beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki

tarafın da zarar görmemesi için siparişi bedelini geri ödemeksizin iptal eder.

Alınan Hizmet /Hizmetler :

Adı , kodu : ; … içeriği

Toplam Satış Bedeli : …. -TL

Ödeme Şekli : Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)

Teslim Edilecek Kişi :

Telefon numarası :

Teslim Edilecek Adres :

Fatura Edilecek Kişi/Kurum :

Fatura Adresi :

Vergi Dairesi :

Vergi Sicil Numarası :

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

Sözleşme tarihi, ALICI tarafından siparişin verildiği tarih olan ../../….

tarihidir. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen,

tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her

ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen

yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran

durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat

hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde

arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer

tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında

tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları

doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse,

taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli

Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen

edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 18 (on

sekiz) yaşından küçük kişiler www. ubeatcare.com web sitesinden alışveriş

yapamaz. Satıcı, Alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas

alacaktır. Ancak Alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde

sorumluluk yüklenemeyecektir.

Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www. ubeatcare.com

sorumlu değildir. Buna istinaden Satıcı,internet sitesindeki sistemden, dizayndan

veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya

çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı

olarak Alıcı, Satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.

www. ubeatcare.com‘ dan kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ya da Banka havalesi

ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan

siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil,

kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka

hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi Satıcı ile

görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz

yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme

hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline

uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.Alıcı, www. ubeatcare.com internet

sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa

konu olan Eğitim ,Danışmanlık ve Terapi Hizmetinin temel nitelikleri, vergiler dahil

olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, sunulma koşulları ve masrafları vs. satışa konu

olan hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı ile ilgili bilgilendirildiğini ve bu

hakkın ne durumlarda kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi

makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi

sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, hizmet sipariş ve ödeme koşullarının, hizmet

alım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların

olduğu www. ubeatcare.com sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup

bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.Alıcı,

işbu sözleşmenin 4.maddesinde belirtilen mücbir sebep(ler) vuku bulmadıkça ,satın

aldığı hizmeti iptal edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Madde 7- Sipariş/Ödeme Prosedürü

Sipariş:

Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam

taksit tutarları) alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu

üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, onaylandıktan sonra Alıcıya onay

bilgisi içeren e-mail gönderilir.

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek

problemler alıcıya sözleşmede belirttiği telefon /e-mail yollarından biri veya bir kaçı

kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir.

Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından

gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’ nin) satıcı hesaplarına ulaştığının

belirlendiği andır.Satıcı ;İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu hizmetin

veriliş tarihini değiştirebilir.

Ödeme:

www. ubeatcare.com ‘da, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak

istemeyen alıcılara nakit havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile

ödemede alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT

yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır.

Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve

temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan

mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı

arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve

taahhüt eder.

Madde 8- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü Satın alınan hizmetin verilmesi :

Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, Alıcı ;içeriğini www. ubeatcare.com

‘dan okuyup ,satın almış olduğu hizmetin veriliş yeri,tarihi ile ilgili ,sistemde belirtmiş

olduğu e-mail adresi aracılığıyla bilgilendirilir.

Teslimat:

Alıcının www. ubeatcare.com ‘dan satın aldığı hizmeti, Sipariş onayı mailinin

gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren,30 gündür. Alıcıya

önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre

alıcının ve satıcının uygunluğuna göre,karşılıklı mutabakata varılarak uzatılabilir.

Madde 9- Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü Ürün İade:

Alıcı, işbu sözleşmenin 4.maddesinde belirtilen mücbir sebep(ler) vuku bulmadıkça

,satın aldığı hizmeti iptal/iade edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Madde 10-Garanti

www. ubeatcare.com sitesinden satın alınan hizmetler ,şirketin garantisi

altındadır.Karşılıklı belirtilen zaman(lar)da ilgili hizmetin verilecektir.

Satıcının garanti sorumluluğu yalnızca 4077 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler

için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli

olacaktır.

Madde 11- Gizlilik

Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile

Satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.Satıcı bu

bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir.

Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde Satıcı kendisinden

istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz,Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi

sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır

ve provizyon sonrası sistemden silinir.Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve

telefon gibi bilgiler yalnızca Satıcı tarafından standart hizmet/hizmetler ve

bilgilendirme prosedürleri için kullanılır.

Madde 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve

Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem

Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri

yetkilidir.Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını

kabul etmiş sayılır.